maxiLITERAKI - maxi gra w LITERAKI
Zasady gry

Zasady gry autorstwa Marka Futregi zaczerpnięto ze strony www.kurnik.pl za zgodą ich twórcy.
LITERAKI - ZASADY GRY

Informacje podstawowe

Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól.

Zadaniem każdego z 2-4 graczy jest układanie na planszy słów z liter znajdujących się na losowo przydzielanych płytkach. Pierwszy ruch wykonuje gracz wybrany na drodze losowania, po nim ruch wykonują kolejno pozostali gracze.

Rozgrywka

Ruch w grze polega na jednej z następujących czynności:
  • wyłożenie płytek na planszę
  • wymiana płytek
  • opuszczenie kolejki
Płytki z literami wykładane są na planszę w sposób przypominający układanie krzyżówki. Litery znajdujące się na sąsiednich płytkach czytane od lewej do prawej bądź od góry do dołu muszą tworzyć poprawne słowa.

Za poprawne uważa się wszystkie słowa występujące w słownikach ortograficznych, języka polskiego, poprawnej polszczyzny bądź wyrazów obcych i ich wszystkie prawidłowe formy gramatyczne (odmiany), z wyjątkiem słów zaczynających się z wielkiej litery, skrótów, bądź słów z cudzysłowem lub łącznikiem. Szczegółowe zasady dopuszczalności znajdują się na tej stronie.

Pierwsze słowo układane na planszy musi "przechodzić" przez pole centralne (oznaczone literą "S") i składać się co najmniej z dwóch liter. W każdym następnym ruchu wolno wyłożyć na planszę jedną lub więcej płytek. Wszystkie wykładane płytki muszą leżeć w tej samej kolumnie lub wierszu i tworzyć w niej (w nim) kompletne słowo. Jeśli wykładane płytki sąsiadują z innymi, muszą tworzyć z nimi (pionowo/poziomo) poprawne słowa (jak w krzyżówce).

Przykładowe sposoby tworzenia nowego słowa na planszy:

przykład #1 rozszerzenie istniejącego słowa (lub słów) przez dodanie jednej lub więcej liter (na początku lub/i końcu)
przykład #2 dostawienie nowego słowa pod kątem 90 stopni do co najmniej jednego już istniejącego słowa; tworzony wyraz musi wykorzystywać jedną z jego liter lub dodawać nową
przykład #3 ułożenie nowego słowa równolegle do istniejącego (co najmniej jednego) tak, że stykające się ze sobą litery tworzą poprawne słowa

W grach rankingowych po ułożeniu słowa przeciwnik może je albo zaakceptować, albo sprawdzić jego obecność w słowniku. Przeciwnik traci kolejkę, jeśli wybierze sprawdzenie obecności i okaże się, że słowo występuje w słowniku.

Płytka bez żadnej litery to tzw. blank. Po wyłożeniu blanka na planszę określa się, jaką zastępuje on literę. Blank zastępuje wskazaną literę do końca partii.

Podczas jednej partii można trzy razy wymieniać dowolną liczbę płytek, przy czym wymiana jest dopuszczalna, tylko jeśli pozostało co najmniej 7 nierozdanych płytek.

Punktacja

Każdy gracz uzyskuje punkty za słowa utworzone lub zmodyfikowane wskutek swego ruchu. Wartość słowa to suma wartości liter tworzących słowo z uwzględnieniem premii literowych oraz słownych. Wartość litery określa kolor płytki, na którym znajduje się litera.

Możliwe kolory i odpowiadające im wartości to:
żółty = 1,   zielony = 2,   niebieski = 3,   czerwony = 5.

Płytka bez żadnej litery (blank) ma kolor biały i wartość 0.

Premie literowe uzyskuje się w sytuacji, kiedy kolor płytki zgadza się z kolorem pola planszy, na którym układana jest płytka. Wartość litery jest wtedy trzy razy większa niż normalnie.

Premie słowne uzyskuje się wykładając płytki na polach oznaczonych symbolem 2X (podwójna premia słowna) lub 3X (potrójna premia słowna). Premie słowne obliczane są po obliczeniu premii literowych -- wartość słowa zostaje wtedy podwojona lub potrojona w zależności od rodzaju premii. W danym ruchu premie literowe i słowne można zdobywać tylko dzięki płytkom właśnie wykładanym na planszę.

Jeśli słowo przechodzi przez kilka pól premii słownych, to jego wartość jest mnożona odpowiednią liczbę razy (np. przechodząc przez dwa pola podwójnej premii słownej wartość słowa jest mnożona przez 4).

Wyłożenie wszystkich 7 płytek w jednym ruchu premiowane jest dodatkowymi 50 punktami.

Zakończenie

Koniec gry następuje w jednym z dwóch momentów:
  • wszystkie płytki zostały rozdane oraz jeden z graczy wykłada na plansze wszystkie posiadane płytki.
  • wszyscy gracze opuścili dwie następujące po sobie kolejki (przekroczenie czasu na ruch oraz niezaakceptowany ruch traktowane jest jako opuszczenie kolejki).
Po zakończeniu od punktów każdego gracza odejmuje się punkty za niewykorzystane płytki. Jeśli któryś z graczy wyłożył na planszę wszystkie swoje płytki, to dodaje mu się punkty odjęte jego przeciwnikom za niewykorzystane płytki.

Gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów, wygrywa (jeśli największą liczbę zdobędzie dwóch lub więcej graczy, następuje remis).

Inne

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca liczbę płytek z każdą z liter biorących udział w grze.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż blank
9 1 2 3 1 3 7 1 1 2 2 8 2 3 3 2 3 5 1 6 1 3 4 4 1 3 2 4 4 5 1 1 2

Litery znajdujące się na płytkach każdego z kolorów:

żółty (1 pkt.) -- A, E, I, N, O, R, S, W, Z
zielony (2 pkt.) -- C, D, K, L, M, P, T, Y
niebieski (3 pkt.) -- B, G, H, J, Ł, U
czerwony (5 pkt.) -- Ą, Ć, Ę, F, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż

copyright © 2003 marek futrega / maf [Zasady gry w LITERAKI]
 
   
 
Początek - Opis - Zasady gry
Zrzuty ekranu - Nowości
Pobieranie - Kontakt

Odwiedzasz tę stronę jako

Copyright © 2005 MARCOM